Privacy Precise gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy Precise verwerkt persoonsgegevens van u zodra u op de website het contactformulier invult. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
– Naam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Wij ontvangen ook gevraagd en ongevraagd cv`s.

Doel verwerking persoonsgegevens

Privacy Precise verwerkt deze persoonsgegevens om u te informeren over onze diensten en voor de eventuele totstandkoming van een overeenkomst tussen u en Privacy Precise.

Uitwisseling van gegevens

Privacy Precise verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Uw persoonsgegevens worden enkel overgedragen aan derden in geval van I) een wettelijke verplichting en II) in geval de uitwisseling nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren (‘redelijke bedrijfsvoering’). In het laatste geval, sluit Privacy Precise een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging en bewaartermijn van persoonsgegevens

Privacy Precise zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Privacy Precise bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking is vereist. Daarnaast zijn wij soms wettelijk verplicht om documenten waarop persoonsgegevens langer te bewaren.
De ontvangen cv`s worden na de afronding van de sollicitaties per direct verwijderd. Enkel met uw toestemming bewaren wij uw cv voor de periode van èèn jaar.

Uw privacyrechten

In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:

* U wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken

* U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen

* U wilt persoonsgegevens laten verwijderen

* U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken

* U wilt bezwaar maken

Uw verzoek kunt u via het e-mailadres info@privacyprecise.nl of via de post indienen, het postadres is:

Privacy Precise Stationsplein 45, A4.004
3013 AK Rotterdam